Algebehandling

Alger trives, hvor der er fugt, og derfor er en typisk dansk vinter en rigtig god forudsætning for algevækst.

Ud over at se grimt ud, holder alger og mos på fugten, og kan dermed være medvirkende faktorer til nedbrydning af fx tagbelægningen.

Det er vigtigt at slå fast, en algebehandling er IKKE en renovering af taget, men en behandling, som sætter en proces i gang, der slår eksisterende alger og mos ihjel. En algebehandling er ikke nogen mirakelkur, den kan sammenlignes med en bilvask, der fjerner det skidt, som er her og nu.

Denne proces går i gang i det øjeblik, jeg sprøjter algemiddel på taget.

Den eneste forudsætning for et vellykket resultat er tørt vejr, indtil algemidlet er tørret ind i tagvæksterne og en temperatur på mindst 5 grader.

Herefter er der kun at vente på at vejr, vind og ikke mindst regn fjerner de døde alger og mostuer fra tagets overflade.

Det langstidsholdbare algemiddel er desværre endnu ikke opfundet, så jeg anbefaler en årlig behandling for at dræbe nye alger og herved undgå, at taget atter bliver grønt.